ЄВПРАКСІЯ

(Зоя, Добродія) Мстиславівна, 1108-72, перша жінка-лікар в історії України-Руси; онука Володимира Мономаха, дружина візантійського імператора Іоанна Комнина; на підставі власної лікарської практики й досліджень тогочасних медиків написала трактат Алімма (Мазі), популярний у середньовіччі (теп. примірник зберігається у флорентійській бібліотеці Лоренцо Медічі).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЄВПРАКСІЯ ВСЕВОЛОДІВНА →← ЄВПАТОРІЯ

T: 0.076672122 M: 3 D: 3