ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

визначення функції на заданому проміжку на підставі значень, які вона приймає у заданих точках цього проміжку; і. лінійна - і., при якій функція, що визначається, є лінійною.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІНТЕРПРЕТАТОР →← ІНТЕРПОЛ

T: 0.089887056 M: 3 D: 3