ЄВРОПОЦЕНТРИЗМ

позиція європейців, яка полягала в оцінці ін. культур виключно з европ. точки зору, а часто і в приниженні цінності особливостей тих культур.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЄВРОТУНЕЛЬ →← ЄВРОПЕОЇДНА РАСА

T: 0.101355678 M: 3 D: 3