ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

I інтеграційне об'єднання, створене з 3 спілок (Європ. економічне співтовариство, Європ. комісія з питань атомної енергії, Європ. об'єднання вугілля і сталі); мета - економічний прогрес, процес розширення виробничих можливостей національної економіки; поточний приріст реального національного продукту брутто. II союз держав-членів Європ. Співдружностей (ЕВГ, ЕВВіС, ЕВРАТОМ), створений згідно з Договором про Європ. Союз (т.зв. Маастрихтський Трактат), підписаним II 1992 і діючим з XI 1993; мета: створення економічного союзу (спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці), монетарного (валюта EKU) і політичного (спільна зовнішня політика) союзу, а також впровадження спільного громадянства; член: Бельгія, Данія, Франція, Греція, Іспанія, Голландія, Ірландія, Люксембург, Німеччина, Португалія, Італія, Велика Британія, з 1995 - Австрія, Фінляндія, Швеція; гол. органи ЄС і Європ. Співдружностей: Рада Європи (гол. держав і урядів), Європ. Комісія, Рада ЄС (міністри певного відомства), Європ. Парламент (за загальними виборами). І,

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЄВРОПЕОЇДНА РАСА →← ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ СОЮЗ

T: 0.12421859 M: 3 D: 3