ІМУНІТЕТ

I 1 привілей, наданий монархом феодальному володареві, на підставі якого населення підвладних земель повністю або частково звільнялося від сплати державних податків чи вилучалося з-під юрисдикції монарха; 2. і. парламентський, заборона притягувати депутата парламенту до кримінальної відповідальності; 3. і. суддівський та прокурорський, заборона притягувати суддю чи прокурора до кримінальної відповідальності без згоди відповідного дисциплінарного органу. II несприйнятливість організму до збудників інфекційних захворювань; спадковий і. зумовлений вродженими особливостями організму, набутий і. виникає внаслідок перенесеного захворювання чи імунізації (профілактичні щеплення).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІМУННА РЕАКЦІЯ →← ІМПУЛЬС НЕРВОВИЙ

T: 0.124572863 M: 3 D: 3