ІМПОРТ

привіз товарів, послуг, капіталу з-за кордону.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІМПОТЕНЦІЯ →← ІМПЛАНТАЦІЯ

T: 0.088910402 M: 3 D: 3