ІМЕННИК

частина мови, яка об'єднує усі слова з предметним значенням, що мають категорії роду, числа та відмінка і виступають у реченні гол. чином в ролі підмета або додатка (чи ін. член речення).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІМЕРІНА →← ІМЕЙЛ \(EMAIL\)

T: 0.093944394 M: 3 D: 3