ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО

міжнародна організація, існує від 1958; утворене на підставі Римської угоди 1957, найважливіша із 3 європ. інтегруючих спільнот (ЄОВС та Євратом); гол. мета: економічний розвиток країн-учасниць, зміцнення співпраці між ними, вільне переміщення товарів, осіб, послуг і капіталу; від 1993 на підставі Угоди про Європ. Союз почало називатися Європ. Союзом; член: Бельгія, Франція, Голландія, Люксембург, ФРН, Італія, від 1973 Данія, Ірландія, Велика Британія, від 1961 Греція, від 1986 Іспанія, Португалія, від 1995 Австрія, Фінляндія, Швеція.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВУГІЛЛЯ І СТАЛІ →← ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ

T: 0.144413798 M: 3 D: 3