ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ

міжнародна конвенція Ради Європи, покликана захищати основні соціально-економічні права громадян держав, які підписали її; укладена 1961, обов'язкова від 1965, доповнена 1988.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО →← ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ

T: 0.116406614 M: 3 D: 3