ІЗОТРОПІЯ

незалежність фізич. властивостей тіла (напр., механічних, електричних, оптичних) від напряму, в якому вони досліджуються.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

T: 0.160005333 M: 1 D: 1