ІЗОТРОПІЯ

незалежність фізич. властивостей тіла (напр., механічних, електричних, оптичних) від напряму, в якому вони досліджуються.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІЗОХОРНИЙ ПРОЦЕС →← ІЗОТОПНЕ ДАТУВАННЯ

T: 0.116053413 M: 3 D: 3