ІЗОТОПИ

атомні ядра того самого елемента, які відрізняються атомною масою, тобто з однаковою кількістю протонів, але різною кількістю нейтронів; бувають стабільні та радіоактивні - радіоізотопи.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІЗОТОПНЕ ДАТУВАННЯ →← ІЗОТЕРМА

T: 0.126166534 M: 3 D: 3