ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПРОЦЕС

зміна у термодинамічній системі при сталій темп.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІЗОТЕРМА →← ІЗОМОРФІЗМ

T: 0.096957352 M: 3 D: 3