ІЗОМЕРІЯ

явище, що полягає в існуванні молекул, т.зв. ізомерів, які мають однаковий склад атомів, а розрізняються способом та порядком атомних зв'язків або їх просторовим розташуванням; ізомери проявляють різні, залежно від відмінностей у будові, фізич. та хіміч. властивості.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІЗОМЕТРІЯ →← ІЗОЛЯЦІЯ

T: 0.1028519 M: 3 D: 3