ІЗОБАТА

лiнiя на картах океанiв, морiв та озер; з'єднує точки з однаковою глиб. щодо прийнятого рівня вiдношення (звичайно рiвня моря).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІЗОГIПСА →← ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС

T: 0.130949004 M: 3 D: 3