ІЗОБАТА

лiнiя на картах океанiв, морiв та озер; з'єднує точки з однаковою глиб. щодо прийнятого рівня вiдношення (звичайно рiвня моря).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

T: 0.267347749 M: 1 D: 1