ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС

зміна у термодинамічній системі при сталому тиску.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІЗОБАТА →← ІЗОБАРА

T: 0.114024763 M: 3 D: 3