ІДЕАЛІЗМ

1. філософський погляд, згідно з яким існуюче саме собою буття належить винятково ідеям або також матеріальній дійсності й незалежним від неї ідеальним формам буття; іноді ототожнює існування будь-якої дійсності з існуванням вражень і уявлень або думками суб'єкта, який пізнає (і. метафізичний, онтологічний); суб'єкт не може вийти за межі своїх внутрішніх вражень, не заперечуючи існування дійсності, незалежної від суб'єкта, який пізнає; і. стверджує, що вона непізнавана (і. теоретико-пізнавальний, епістемологічний, гносеологічний); протилежність реалізмові; 2. естетичний погляд, згідно з яким витвір мистецтва не наслідує, не відтворює існуючої дійсності, а створює власну в ідеалізованій формі; 3. життєва позиція, протилежна грубому матеріалізмові, гонитві за благами.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІДЕН →← ІДЕАЛ

T: 0.120622504 M: 3 D: 3