ІДЕАЛ

досконалість, взірець, найвища мета прагнень, важка для реалізації концепція, протиставляється дійсності як бажаний, але недосяжний стан (напр., і. моральний).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ІДЕАЛІЗМ →← ІДАЛЬҐО

T: 0.141844138 M: 3 D: 3