ІДЕАЛ

досконалість, взірець, найвища мета прагнень, важка для реалізації концепція, протиставляється дійсності як бажаний, але недосяжний стан (напр., і. моральний).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

T: 0.098171856 M: 1 D: 1