ҐЕЙЛЮССАК

(Gay-Lussac) Жозеф-Луї, 1778-1850, франц. хімік і фізик; праці з молекулярної фізики і теплоти; у 1802 відкрив закон теплового розширення газів (закон Ґ.-Л.); разом з Л.Ж. Тенаром виділив вільний бор та розробив спосіб одержання калію і натрію.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ҐЕЙЛЮССАКА ЗАКОН ВІДНОШЕННЯ ОБ'ЄМІВ →← ҐЕЙБЛ

T: 0.120357963 M: 3 D: 3