ҐАЛАҐАН ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

1819-88, укр. вел. землевласник, громадський діяч, меценат; діяч ліберального руху в Україні, член Державної Ради Рос. імперії (з 1882); протегував і фінансово підтримував діячів укр. культури (приятелював із Т. Шевченком, М. Максимовичем, П. Кулішем, В. Антоновичем, член Київської Громади); 1871 заснував у Києві приватний навчальний заклад - Колегію Павла Ґалаґана (пам'яті сина), 1874 гімназію у Прилуках, низку народних шкіл; 1873-75 гол. Пд.-зх. відділення рос. географічного товариства, спонсор журналу Київська Старовина, народних хорових груп та вистав вертепного театру.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ҐАЛБРЕЙТ →← ҐАЛАЦ

T: 0.107310382 M: 3 D: 3