ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ступінь задоволення матеріальних і нематеріальних потреб індивідуумів, родин та спільнот; я. ж. визначається об'єктивними показниками (кількісними та якісними, матеріальними та вартісними), ск., тривалістю життя, рівнем бідності, рівнем злочинності, висотою доходів, рівнем освіченості, а також суб'єктивними, як-от: мірою задоволеності умовами життя та різними його аспектами (рівень щастя, наявність психічних стресів, сенс життя).

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЯКИБЮК →← ЯКІСТЬ

T: 0.12431607 M: 3 D: 3