ЩІТКА КРИСТАЛIЧНА

поверхня гiрських порiд, густо поросла кристалами мiнералiв, що постійно розвиваються; щ. к. зазвичай утворює стiни невел. порожнин гiрських порiд.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЩАВЕЛЬ →← ЩІЛИННИЙ АПАРАТ

T: 0.110998242 M: 3 D: 3