ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

1890-1946, укр. громадсько-політичний діяч; з 1917 член Укр. партії соціалістів-революціонерів, один з лідерів її лівого крила (з 1918 боротьбисти); з 1920 член більшовицької партії, згодом її ЦК; 1921-23 повноважний представник УСРР у Польщі; 1924-27 нарком освіти УСРР, виступав за прискорення українізації, критикував генерального секретаря Л.М. Кагановича; 1927 звинувачений у націоналістичному ухилі (т.зв. шумськізм) і висланий з України до Москви; 1933 засуджений на 10 років таборів за сфабрикованою справою Укр. військової організації, з 1935 на засланні; при поверненні в Україну убитий агентами держбезпеки.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ШУМСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ →← ШУМПЕТЕР

T: 0.108710735 M: 3 D: 3