ШВИДКІСТЬ

відношення шляху до часу, протягом якого було пройдено цей шлях (лінійна ш.), або кута до часу (кутова ш.); тобто шлях або кут, пройдені за одиницю часу, напр., за 1 с, 1 год.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ШВОЛЕЖЕРИ →← ШВЕЦІЯ

T: 0.116329544 M: 3 D: 3