ШАНГАЙ

найбiльше м. i порт Китаю, поблизу гирла р. Янцзи, що впадає у Сх.-Китайське м.; 8,9 млн. мшк.; мiська агломерація (5,8 тис. км2, 13,5 млн. мшк.) є окремим районом; провiдний промисловий (в осн., машинобудiвна, транспортних засобiв, електронна, металургiйна, текстильна галузi), торгово-фiнансовий (бiржа) центр країни; вел. транспортний вузол, науковий (3 унiв., фiлiя АН Китаю) i культурний центр. У районi Ш. спецiальна економiчна зона Путон (іноземні iнвестицiї). Вiд часiв династiї Юань (1279-1368) важливий порт, з 1842 вiдкритий для торгiвлi з iноземцями.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ШАНДРУК ПАВЛО →← ШАМПОЛЬЙОН

T: 0.120360879 M: 3 D: 3