ЄВРАТОМ

(Euratom) див. «Європейська комісія з питань атомної енергії»

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) 

ЄВРЕЇ →← ЄВРАЗІЯ

T: 0.1677526 M: 3 D: 3